Môže sa biocíd uvádzať na trh SR/ČR neobmedzene (bez nejakej registrácie/oznámenia)?

Nie nemôže, každý takýto výrobok sa môže na trh uviesť až po jeho oznámení/registrácii/autorizácii na Centre pre chemické látky a prípravky SR (príp. MZ ČR) - aj  v prípade že už bol oznámený/registrovaný/autorizovaný v nejakom inom čl. štáte EÚ.

·         spracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) chemickej látky, alebo chemickej zmesi (prípravku), pre výrobcov, distribútorov, ako aj dovozcov pre trh SR, ČR a EÚ (anglická a nemecká verzia)

·         audit súladu spracovaných kariet bezpečnostných údajov s legislatívou

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug