cz

ICAO/IATA letecká preprava

  • poradenstvo a výklad požiadaviek pre prepravu nebezpečných vecí leteckou dopravou podľa pravidiel ICAO/IATA území SR, ako aj ostatných krajín dohody ICAO/IATA podľa požiadaviek klienta.

rozsah poradenstva

  • úvodná analýza prepravy nebezpečných vecí
  • školenia ICAO/IATA
  • každoročne opakovaný interný audit zameraný na kontrolu dodržiavania stanovených požiadaviek ICAO/IATA
  • informačný a poradenský servis v oblasti ICAO/IATA
  • návrhy zmien a opatrení na uvedenie firmy do súladu s požiadavkami ICAO/IATA

poradenstvo a výklad požiadaviek pre prepravu nebezpečných vecí leteckou dopravou podľa pravidiel ICAO/IATA území SR, ako aj ostatných krajín dohody ICAO/IATA podľa požiadaviek klienta.

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug