EKO ADR

Prečo EKO ADR, s.r.o.?

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy environmentu do vnútroštátnych právnych noriem. Dodržiavanie  technických požiadaviek vyplývajúcich z týchto predpisov si vyžaduje ich komplexnú znalosť a úplné pochopenie aj na úrovni podnikov, čo je často náročné nielen na čas. V mnohých prípadoch by podniky museli vytvoriť nové zamestnanecké miesto pre osobu venujúcu sa iba tejto rozsiahlej a špecifickej problematike.

Finančne a časovo jednoduchšou cestou sa javí riešenie formou tzv. outsourcingu - zverenia týchto špecifických problémov do rúk spoločnosti, ktorá má s riešením a poskytovaním takýchto kvalifikovaných služieb  odborné skúsenosti a robí výlučne v týchto oblastiach.

Sankcie a pokuty  v oblastiach chemickej legislatívy, legislatívy environmentu, ako aj prepravy nebezpečných vecí sa šplhajú až do výšky niekoľko tisíc EUR.

·         spracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) chemickej látky, alebo chemickej zmesi (prípravku), pre výrobcov, distribútorov, ako aj dovozcov pre trh SR, ČR a EÚ (anglická a nemecká verzia)

·         audit súladu spracovaných kariet bezpečnostných údajov s legislatívou

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug