Môže sa biocíd uvádzať na trh SR/ČR neobmedzene (bez nejakej registrácie/oznámenia)?

Nie nemôže, každý takýto výrobok sa môže na trh uviesť až po jeho oznámení/registrácii/autorizácii na Centre pre chemické látky a prípravky SR (príp. MZ ČR) - aj  v prípade že už bol oznámený/registrovaný/autorizovaný v nejakom inom čl. štáte EÚ.

Let us introduce to you the company EKO-ADR, established in Bratislava in 2003 to serve the Slovak and Czech markets with advisory and engineering...
EBA s.r.o. Complex environmental advisory - biodegradation of hazardous waste Auto Pela, s.r.o. Waste...
Safety data sheets Product labels biocides
Firebug