cz

Referencie

referencie

EBA s.r.o.

komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov

referencie

Auto Pela, s.r.o.

odpadový manažment (programy odpadového hospodárstva, súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, havarijné plány)

referencie

ASA Slovensko, s.r.o.

poradenstvo v oblasti prepravy nebezpečných vecí ADR, proces EIA vypracovanie správy o hodnotení pre skládku odpadov

referencie

Syka Slovensko, s.r.o.

poradenstvo pri uvádzaní nebezpečných chemických prípravkov na trh SR (stavebná chémia), bezpečnostný poradca ADR

referencie

Siemens, s.r.o.

poradenstvo pri implementácii normy ISO 14001

·         spracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) chemickej látky, alebo chemickej zmesi (prípravku), pre výrobcov, distribútorov, ako aj dovozcov pre trh SR, ČR a EÚ (anglická a nemecká verzia)

·         audit súladu spracovaných kariet bezpečnostných údajov s legislatívou

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug