Musí byť aj priemyselný obal (etiketa) nebezpečnej chemickej zmesi (látky) vždy označený bezpečnostnými informáciami?

Áno každý takýto obal (či priemyselný, alebo  určený len na maloobchod pre spotrebiteľov) musí byť označený bezpečnostnými informáciami v štátnom jazyku v kt., sa tento uvádza na trh (t.j. slovensky).

·         spracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) chemickej látky, alebo chemickej zmesi (prípravku), pre výrobcov, distribútorov, ako aj dovozcov pre trh SR, ČR a EÚ (anglická a nemecká verzia)

·         audit súladu spracovaných kariet bezpečnostných údajov s legislatívou

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug