Je zavedenie ISO 9001 (príp. ISO 14001, alebo OHSAS 18001) manažérskych noriem pre kvalitu, príp. environment alebo BOZP povinné?

Zavedenie požiadaviek tejto normy je pre podnik z hľadiska legislatívneho dobrovoľné. Často krát ale odberatelia vyžadujú od svojich dodávateľov ich certifikáciu podľa týchto manažérskych systémov. 

  • poradenstvo pri zavádzaní systémov manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2008 v podniku
  • spracovanie dokumentácie SMK pre podnik 
  • vykonávanie interných auditov SMK
  • príprava k certifikácii SMK podľa ISO 9001:2008
S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug