Je zavedenie ISO 9001 (príp. ISO 14001, alebo OHSAS 18001) manažérskych noriem pre kvalitu, príp. environment alebo BOZP povinné?

Zavedenie požiadaviek tejto normy je pre podnik z hľadiska legislatívneho dobrovoľné. Často krát ale odberatelia vyžadujú od svojich dodávateľov ich certifikáciu podľa týchto manažérskych systémov. 

Let us introduce to you the company EKO-ADR, established in Bratislava in 2003 to serve the Slovak and Czech markets with advisory and engineering...
EBA s.r.o. Complex environmental advisory - biodegradation of hazardous waste Auto Pela, s.r.o. Waste...
Safety data sheets Product labels biocides
Firebug