Čo je to ISO 14001?

Ide o medzinárodnú normu ISO 14001:2004 opisujúcu požiadavky na systém environmentálneho manažérstva, ktorá je vydávaná Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu so sídlom  v Ženeve vo Švajčiarsku.

Let us introduce to you the company EKO-ADR, established in Bratislava in 2003 to serve the Slovak and Czech markets with advisory and engineering...
EBA s.r.o. Complex environmental advisory - biodegradation of hazardous waste Auto Pela, s.r.o. Waste...
Safety data sheets Product labels biocides
Firebug