Musí byť aj priemyselný obal (etiketa) nebezpečnej chemickej zmesi (látky) vždy označený bezpečnostnými informáciami?

Áno každý takýto obal (či priemyselný, alebo  určený len na maloobchod pre spotrebiteľov) musí byť označený bezpečnostnými informáciami v štátnom jazyku v kt., sa tento uvádza na trh (t.j. slovensky).

Let us introduce to you the company EKO-ADR, established in Bratislava in 2003 to serve the Slovak and Czech markets with advisory and engineering...
EBA s.r.o. Complex environmental advisory - biodegradation of hazardous waste Auto Pela, s.r.o. Waste...
Safety data sheets Product labels biocides
Firebug