Čo je to OHSAS 18001?

Ide o normu OHSAS 18001:2007 opisujúcu požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP).

Let us introduce to you the company EKO-ADR, established in Bratislava in 2003 to serve the Slovak and Czech markets with advisory and engineering...
EBA s.r.o. Complex environmental advisory - biodegradation of hazardous waste Auto Pela, s.r.o. Waste...
Safety data sheets Product labels biocides
Firebug