Čo je to chemický prípravok alebo zmes?

Chemický prípravok (zmes)je zmes alebo roztok zložený z dvoch alebo viacerých chemických látok (napr. nátery, mazacie oleje, aditíva, stavebná chémia – epoxydové živice, rozpúšťadlo C6000 a pod.)

Let us introduce to you the company EKO-ADR, established in Bratislava in 2003 to serve the Slovak and Czech markets with advisory and engineering...
EBA s.r.o. Complex environmental advisory - biodegradation of hazardous waste Auto Pela, s.r.o. Waste...
Safety data sheets Product labels biocides
Firebug